W dniu 17 sierpnia br. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Żywcu Wicewojewoda Śląski Jan Chrząszcz przekazał w imieniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na ręce Starosty Żywieckiego Andrzeja Kalaty - promesę na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Gwarancja finansowa w wysokości 824 tysiące złotych przeznaczona zostanie na:

  • remont odcinka drogi powiatowej nr 1428 S w Trzebini
  • remont odcinka drogi powiatowej nr 1435 S w Przybędzy i Cięcinie
  • remont odcinka drogi powiatowej nr 1447 S w Lalikach

Oprócz przekazania promesy odbyło się spotkanie robocze dotyczące remontów dróg powiatowych. Wicewojewoda zwizytował również jedną z wielu inwestycji tzw. „powodziówek” realizowanych przez Powiat Żywiecki ze środków MSWiA. Wybór padł na wyremontowany odcinek drogi powiatowej nr 1455 S w miejscowości Twardorzeczka.

Źródło: Starostwo Powiatowe Żywiec

Udostępnij Drukuj E-mail