Każdy z nas lubi otrzymywać pocztówki z ciekawych miejsc na całym świecie. Rzadko jednak zastanawiamy się nad ich historią. Piękno pocztówek jest ponadczasowe, możemy je podziwiać do dnia dzisiejszego. Unikatowe pocztówki są cenne i chętnie zbierane przez kolekcjonerów.

Nazwę „pocztówka” wymyślił Henryk Sienkiewicz w 1900 roku. Najwcześniejszą techniką fotoreprodukcyjną był światłodruk.

Ciężko jest stwierdzić, która z kart ilustrowanych pochodzących z Żywca i okolicznych miejscowości jest najwcześniejsza. Można jedynie w przybliżeniu określić czas ich wydania poprzez analizę technik drukarskich stosowanych przez firmy niemieckie i austro- węgierskie. Szybki rozwój fotografii wpłynął na upowszechnienie się pocztówki.

W 1862 r. Beskidy fotografował Meletriusz Dutkiewicz, nieco później Marcin Olszyński i Ambroży Grabowski. W 1873r. wynaleziono płytę kolodionową, co spowodowało pojawienie się znacznej liczby zakładów fotogrficznych. Już pod koniec XIX wieku pocztówki z widokami Żywca znajdowały się w sprzedaży.

Firmowy papier korespondencyjny składał się z ozdobnych napisów, ornamentów roślinnych oraz z ciekawych widoków. Kartki drukowano w Wiedniu u Karola Schwidernocha i w Cieszynie u Tomasza Prochaski oraz Edwarda Feitzingera.

W Żywcu tylko Teodor Lintscher drukował pocztówki. Najpiękniejsze pocztówki to najwcześniejsze typu „ gruss aus” wykonywane techniką litografii barwnej zwanej chromolitografią. Z kamienia litograficznego tłoczono karty monochromatyczne w brązie lub sepii. Tego typu pocztówki to wykonane na podstawie zdjęć widoki Żywca ozdobione ślicznymi secesyjnymi motywami. „Złota era pocztówki” przypada na lata 1898-1918. Zyski ze sprzedaży kart pocztowych na przełomie XIX i XX wieku były bardzo duże i sprzedawano je w ogromnych ilościach. E. Strrauss i Alex Klein byli pierwszymi wydawcami żywieckich pocztówek. R. Strenger fotograf z Żywca najlepiej dokumentował żywieckie widoki. Żywieckie kartki wydawali J. Gach- fotograf z Wadowic B. Schanzer L. Langer R. Schreinzer z Bielska T. Miel z Rajczy i J. Tobias oraz wydawnictwo „ Pocztówka” z Tarnowa.Zdjęcia ukazujące piękno naszego regionu wydawały także Lwowskie Zakłady Graficzne Książnica-Atlas.Od 1908 roku Polskie Towarzystwo Turystyczne propagowało góry na kartach widokowych, prospektach turystycznych, afiszach informacyjnych i reklamowych. Widokówki można było wtedy kupić zarówno w księgarniach, restauracjach, hotelach, schroniskach jak i sklepach spożywczych oraz kółkach rolniczych.23 lipca 1873r Fryderyk Sommer – właściciel schroniska i urzędnik pierwszej ajencji pocztowej na Śnieżce wydał pierwszą ilustrowaną kartkę o tematyce górskiej. Obok schroniska lub innego turystycznego obiektu podawano nazwę i wysokość npm. Od 28 lutego 1893 roku Beskiden-Verein był wydawcą pierwszych beskidzkich pocztówek.

Najciekawsze niemieckie pocztówki to unikatowe karty z otwarcia schronisk na Klimczoku 18 VII 1897 i na Jaworowym w 1895 roku.

 Na uwagę zasługuje również karta przedstawiająca schronisko na Łysej Górze z 1895 roku oraz widok z Hali Lipowskiej na Małą Fatrę.

Będąc na wakacjach lub wycieczce nie zapominajmy o wysłaniu pocztówki do swoich bliskich. Często te kartki przypominają nam o wspaniałych chwilach z naszego życia i osobach, które spotkaliśmy. Te małe karty zatrzymują czas i często potrafią uronić łzę, przypominając o wydarzeniach z naszego życia.

 źródło: Marek Kubica, Jan Puda „Żywiec i Żywiecczyzna na dawnych pocztówkach”

Udostępnij Drukuj E-mail