W związku z nadejściem zimy Urząd Gminy w Rajczy przypomina właścicielom nieruchomości o obowiązku wynikającym z ustawy z dnia 13 września 1996 r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2018. 1454 t.j.):

zgodnie z art. 5 ust.1 pkt 4 obowiązkiem właściciela nieruchomości jest:

"(…) uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości; właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do uprzątnięcia chodnika, na którym jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych."

Z uwagi na nasze wspólne bezpieczeństwo prosimy również pamiętać o usuwaniu z dachów budynków sopli oraz nawisów śnieżnych. Śnieg należy usunąć do godziny 8 rano lub w ciągu 6 godzin od momentu, gdy przestanie intensywnie padać.

źródło: Gmina Rajcza

zdjęcie w tle: forum 

Udostępnij Drukuj E-mail