"W czerwcu br. Komitet Monitorujący Programu Interreg VA Polska-Słowacja zatwierdził listę rezerwową projektów złożonych w ramach ubiegłorocznego naboru wniosków I osi priorytetowej programu „Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza”. W tym projekty ważne z punktu widzenia wzmocnienia potencjału rekreacyjnego Gminy Rajcza.

Na liście tej znalazły się dwa wnioski, w których Gmina Rajcza uczestniczy i zaplanowała zarówno działania infrastrukturalne jak również działania miękkie, w tym budowę inhalatorni w Rajczy oraz wykonanie transgranicznej aplikacji rowerowej. Warto dodać, że nowopowstająca inhalatornia - w zamierzeniach projektowych - sąsiadować będzie z salą muzealną zlokalizowaną w odrestaurowanych pomieszczeniach zabytkowej plebani w Rajczy. Za realizację tej części projektu odpowiedzialna będzie rajczańska Parafia, która jest drugim partnerem zadania. Natomiast partnerem wiodącym projektu „ Wspólnie w harmonii przyrody, ciała i duszy" - bo tak brzmi oficjalna nazwa zadania - jest Urząd Wojewódzki w Żylinie, który zamierza restaurować kolejkę leśną w Vychylowce. Jak czytamy na oficjalnej stronie programu Interreg VA Polska- Słowacja:

27 września br. Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, jako Instytucja Zarządzająca programu Interreg Polska-Słowacja 2014-2020, wysłało do Komisji Europejskiej wniosek o zmianę programu. Zaktualizowany program powinien zostać zatwierdzony przed końcem tego roku.

Zmiana programu polega na zwiększeniu jego budżetu o 23,6 mln euro pochodzące z Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa. Środki te będą przeznaczone na dofinansowanie projektów z listy rezerwowej najważniejszej osi programu, tj. „Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza”. Pełna lista rezerwowa projektów zatwierdzonych przez Komitet Monitorujący w czerwcu br. jest dostępna na stronie internetowej programu. Podpisywanie umów o dofinansowanie projektów z listy rezerwowej rozpocznie się niezwłocznie po przyjęciu przez Komisję Europejską zmienionego programu.


Dofinansowanie tych przedsięwzięć pozwoli na rewitalizację kolejnych obiektów dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego oraz dalszą rozbudowę szlaków rekreacyjno-turystycznych. Partnerzy projektów planują przeprowadzenie licznych działań promujących efekty dofinansowanych inwestycji, tak by zarówno mieszkańcy pogranicza, jak i odwiedzające je osoby dowiedziały się o nowych atrakcjach turystycznych. Realizacja dodatkowych transgranicznych przedsięwzięć pozwoli zacieśnić współpracę pomiędzy mieszkańcami województwa podkarpackiego, małopolskiego i śląskiego z krajem preszowskim i żylińskim, dając impuls kolejnym inicjatywom na rzecz rozwoju całego pogranicza." - informuje Gmina Rajcza.

Udostępnij Drukuj E-mail