Na placu budowy S1 między węzłami Przybędza i Milówka – równolegle z pracami drogowymi – odbywa się montaż zbiorników retencyjnych i baterii zbiorników, które służyć będą odwodnieniu trasy. Zadanie to stanowi dla wykonawcy – firmy Uponor Infra – spore wyzwanie, ponieważ budowa geologiczna terenu jest skomplikowana, a dodatkowym utrudnieniem jest szybko zmieniająca się w warunkach górskich aura. Mimo to, dostawy elementów infrastruktury odwadniającej drogę realizowane są zgodnie z harmonogramem, a na miejscu sprawnie przebiegają zarówno spawanie ekstruzyjne, jak i próby szczelności zbiorników.

W ramach trzeciego i ostatniego etapu budowy drogi S1 na odcinku Przybędza-Milówka tzw. „Obejście Węgierskiej Górki" zainstalowano baterie zbiorników retencyjnych SN8 o średnicy do DN2400mm. Rozpatrywane były różne technologie dla zagospodarowania wód deszczowych, ostatecznie z uwagi na panujące trudne warunki gruntowo-wodne, teren górzysty oraz zmienne warunki atmosferyczne zdecydowano się na PEHD Weholite firmy Uponor Infra. Cały kontrakt jest na 19 zbiorników i baterii zbiorników SN8 o średnicach od DN1200 do 2400 mm, a najdłuższy zbiornik DN1500 będzie miał 140 m długości. Największa bateria będzie się składać z 6 zbiorników DN2400 o dł. 23 m każdy i łącznej pojemości 604,8m3. Łączna pojemność zbiorników retencyjnych to 5477,44 m3.