Kamera zamontowana na dawnej siedzibie Żywieckiej Fundacji Rozwoju z widokiem na Plac Grunwaldzki.

Inne kamery

Świnna - kierunek Żywiec

Bacówka na Bukowinie - Węgierska Górka

Rajcza - Centrum

Cisiec - Wyciąg Za Groniem

Widok na Gminę Węgierska Górka

Węgierska Górka - Centrum