Urząd Miejski w Żywcu, Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu oraz Główny Instytut Górnictwa zapraszają wszystkie osoby zainteresowane tematem ograniczenia niskiej emisji oraz smogu w Żywcu na konferencję „Wspólnie walczymy o czyste powietrze na Żywiecczyźnie”. Konferencja odbędzie się w najbliższy czwartek, 9 lutego.

O godzinie 13.30 na Rynku odbędzie się pokaz dronów, ze specjalistycznym wyposażeniem do pomiaru zanieczyszczeń powietrza. O godz. 14.30 dalsza część konferencji odbędzie się w Sali Ratuszowej Urzędu Miejskiego w Żywcu. W jej trakcie zostaną omówione dotychczas podejmowane oraz planowane działania na rzecz poprawy środowiska naturalnego w naszym mieście. Warto zainteresować się tym wydarzeniem. W trakcie spotkania dojdzie też do podpisania umowy o współpracy pomiędzy Miastem Żywiec a Głównym Instytutem Górnictwa w zakresie współpracy dotyczącej ograniczenia niskiej emisji.

"Ze smogiem nie uda się wygrać w pojedynkę. Na spotkanie zaprosiliśmy władze powiatu żywieckiego, wójtów gmin Żywiecczyzny oraz osoby i instytucje, które mają realne możliwości wprowadzania zmian mających na celu poprawę jakości środowiska. Chcemy też by w te działania aktywnie włączyć mieszkańców naszego miasta, którzy są zainteresowani realnymi możliwościami zmian w zakresie ograniczenia niskiej emisji i zwalczania smogu" – mówi Antoni Szlagor, burmistrz Żywca.

"Główny Instytut Górnictwa będzie wspierał władze Żywca oraz gmin współtworzących Związek Międzygminny ds. Ekologii w tych działaniach. Planowane jest utworzenie pilotażowego systemu pomiaru jakości powietrza w oparciu o naszą mobilną platformę pomiarową (drona) oraz stacjonarne rejestratory jakości powietrza. Dane z systemu zostaną udostępnione mieszkańcom. Z czasem system zostanie rozbudowany o kolejne punkty pomiarowe oraz indywidualne czujniki i obejmie teren całej Żywiecczyzny" – mówi Jan Bondaruk, Zastępca Naczelnego Dyrektora ds. Inżynierii Środowiska Głównego Instytutu Górnictwa.

Dla osób, które nie mogły być obecne na konferencji, przygotowaliśmy re-transmisję on-line realizowaną przez wgmedia.eu, którą można obejrzeć poniżej

Część I (Rynek)

13.30 Pokaz dronów do pomiaru zanieczyszczenia powietrza - Główny Instytut Górnictwa

Część II (Sala Ratuszowa Urzędu Miejskiego w Żywcu)

14.30 Powitanie gości oraz przemówienie dotyczące problemu walki z niską emisją na Żywiecczyźnie Antoni Szlagor – Burmistrz Żywca/ Przewodniczący Zgromadzenia Związku

Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu

14.45 Systemowe rozwiązania monitorowania niskiej emisji

Jan Bondaruk oraz Adam Szade - Główny Instytut Górnictwa

15.00 Zarys prawnych aspektów sankcji z tytułu tzw. niskiej emisji

Rafał Kolano oraz Michał Kaczyński – Kancelaria Radcy Prawnego Rafał Kolano

15.15 Smog w mediach

Alicja Waliszewska – dziennikarka Polsat News

15.30 Żywiecki smog STOP

Wojciech Kościelny - grupa "Żywiecki Smog Stop"

15.45 Żywiecczyzna jako niezależny energetycznie ekologiczny region turystyczny - Klaster Energii "Żywiecka Energia Przyszłości"

Piotr Budzisz – Pełnomocnik, Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu

16.00 Podsumowanie i zakończenie konferencji