Ścieżka Przyrodnicza Leśna Śrubita to doskonała trasa do marszów nordic walking prowadząca wśród jodeł, świerków i buków do rezerwatu Śrubita. Ten, najstarszy w Beskidzie Żywieckim rezerwat, utworzono w 1958r.

Rezerwat obejmuje przyszczytowe partie zachodnich stoków góry Bugaj w grupie Wielkiej Raczy na wysokości od 780 do 960 m n.p.m.

Ochronie podlega starodrzew o charakterze zbliżonym do dawnej "Puszczy karpackiej", który tworzy typowa dla tutejszego regla dolnego przejściowa postać śląsko-żywiecka żyznej buczyny karpackiej. W rezerwacie oprócz dorodnych buków rosną liczne stare jodły sięgające 50 m wysokości, których pnie mają często i po 100 cm średnicy w pierśnicy.

 

51.8 m świerk pospolity rosnący w okolicach Wlk. Raczy w Beskidzie Żywieckim

to najwyższe notowane obecnie drzewo w Polsce.

drzewa.nk4.netmark.pl

Pod okapem starych drzew dobrze odnawia się buk. W runie, co jest charakterystyczne dla wspomnianej postaci śląsko-żywieckiej buczyny, występują wszystkie trzy rodzime gatunki żywców: żywiec gruczołowaty, żywiec cebulkowy i żywiec dziewięciolistny. Obok nich rosną tu inne typowe gatunki dla tego zespołu leśnego: gwiazdnica gajowa, przytulia wonna, paprotnik kolczysty i nerecznica szerokolistna. Z rzadkich w Polsce gatunków roślin stwierdzono występowanie tocji karpackiej.

Magdalena Sporek

Na terenie rezerwatu występują też zbiorowiska ziołoroślowe, w których duży udział mają: świerząbek orzęsiony, omieg górski oraz parzydło leśne.

Fauna rezerwatu charakteryzuje się występowaniem takich ssaków jak: jeleń, borsuk, lis, kuna leśna, przejściowo wilk. Interesującą grupę stanowią także liczne chrząszcze, których ulubionym miejscem występowania są stare, obumierające drzewa.

Na ścieżce biegnącej drogą dolinową o długości 6 km wyznaczonych jest 7 przystanków. Przejście zajmie nam 2 godziny.

Magdalena Sporek

Przy początku trasy znajduje się wiata, na pobliskim parkingu można pozostawić samochód, a w sąsiedztwie rozpalić ognisko. Ścieżce towarzyszą tablice informacyjne. Pierwszy jej przystanek to „Szkoła leśna” z ekspozycją gatunkową.

Dalej skręcamy według znaków obok leśniczówki w Rycerce Kolonii.

Magdalena Sporek

Ścieżka prowadzi teraz pięknie zagospodarowaną doliną wartkiego potoku Śrubita, który przekraczamy solidnie zabezpieczonymi mostkami.

Kolejny przystanek, przy pomnikowych, 200-letnich wiązach, zapoznaje z różnymi formami ochrony przyrody. Następne zaznajamiają zwiedzających m.in. ze środowiskiem górskiego potoku, z gospodarką leśną i ochroną lasu.

200 letni wiąz - Magdalena Sporek

Na wysokości dużego paśnika dla zwierzyny płowej skręcamy w lewo na pnący się w górę wąski chodnik, który przed rezerwatem przechodzi w dobrze zagospodarowaną dróżkę z przerzuconymi nad licznym ciekami wodnymi ciekawymi kładkami.

Po godzinnym podejściu docieramy do czerwonego szlaku turystycznego prowadzącego z Wielkiej Raczy na Wielką Rycerzową. Tutaj skręcamy w lewo i po około dwóch godzinach marszu docieramy do schroniska na Przegibku. 

Źródła: Wikipedia, cudnebeskidy.pl

 

Udostępnij Drukuj E-mail