Inne kamery

Węgierska Górka - Centrum

Żywiec Wieża Ciśnień (obrotowa)

Kamera WG - skrzyżowanie ul. Zielonej z ul. Kościuszki

Schronisko PTTK na Hali Rysianka (widok w kierunku Hali Stopkowej)

Juszczyna - Trzebinia ul. Widokowa